Wednesday, February 15, 2012

Soalan Latihan Dirgahayu Bahasaku

1.  Berdasarkan rangkap keempat sajak ini, bagaimanakah cara bahasa Melayu disebarkan?  ( 2 markah )
2.  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mendaulatkan bahasa Melayu?
    Berikan tiga alasan anda.    ( 3 markah )
3.  Huraikan dua persoalan dalam sajak ini.   ( 4 markah )
4.  Berikan maksud baris sajak Dirgahayu bahasaku.  ( 2 markah )
5.  Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya langkah-langkah untuk mempertahankan maruah  
     bahasa kebangsaan tidak dilaksanakan sebaik mungkin?  ( 3 markah )
6.  Huraikan dua nilai yang terdapat dalam sajak ini.   ( 4 markah )

No comments: