Monday, July 30, 2012

Contoh Soalan dan Jawapan Hikayat Opu Daeng Menambun


Contoh Soalan dan Jawapan Hikayat Opu Daeng Menambun
1.         Apakah maksud ungkapan ‘beramu kayu membuat rumah’?
            -           mencari kayu-kayu yang sesuai untuk membina tempat kediaman.

2.       Pada pendapat anda, mengapakah orang-orang yang turun di Kuala Kandang Kerbau segera membina rumah?
            -           kerana mereka akan berada lama di situ;
            -           kerana kapal mereka tidak dapat meneruskan pelayaran disebabkan        kematian angin;
            -           kerana mereka hendak mengadakan majlis keramaian.

3.         Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri pemimpin yang menjadi pilihan rakyat?
            -           amanah dalam menjalankan tugas;
            -           adil dalam pemerintahan;
            -           mengambil berat kebajikan rakyat;
            -           sedia menerima pandangan rakyat bawahan.

4.         Pada pandangan anda, bagaimanakah hubungan persaudaraan dalam keluarga dapat dipererat?
            -           kasih sayang ibu bapa secara adil;
            -           mengadakan hari keluarga;
            -           sentiasa berkomunikasi antara ahli keluarga;
            -           tiada perasaan iri hati antara ahli keluarga.

No comments: